Trasy pro vodáky a milovníky jízdy po řece v kánoe


Střibský mlýn - Dolní Kounice, Hospůdka Na Hřišti

Střední tok řeky Jihlavy

klasický střední tok řeky s mírným spádem a občasnými peřejemi. Pod Bránicemi se projeví vzedmutí kounického splavu.

v1

Splav u Střibského mlýna

Jihlava splav u Střibského mlýna

Splav a louka u Střibského mlýna

v2

Řeka pod splavem

Jihlava pod splavem u Střibského mlýna

Řeka Jihlava pod splavem u Střibského mlýna s drobnými peřejemi

v3

Peřejky pod viaduktem

Jihlava

Peřejky na Jihlavce pod železničním viaduktem

v4

Kounický splav

Kounický splav

Řeka Jihlava pod kounickým splavem

Dolní Kounice, Hospůdka Na Hřišti - Cvrčovice splav

Řeka Jihlava v Kounicích

až po splav v Medlově je znát, že koryto řeky bylo v blízké či dávné minulosti regulováno. Oživením je průjezd zbytky jezu v Kupařovicích (při pravém břehu).

v5

Řeka pod zámkem

Jihlava pod kounickým zámkem

Řeka pod barokním kounickým zámkem

POZOR !!! za 200 m Hospůdka na hřišti

v6

Kupařovský splav

Jihlava kupařovský splav

Jihlavka v okolí kupařovského splavu

v7

Řeka pod Kupařovicemi

Jihlava pod Kupařovicemi
v8

Romantika nad medlovským splavem

Jihlava romantická pláž

Pláž nad medlovkým splavem

Medlovský splav

až po splav v Medlově je znát, že koryto řeky bylo v blízké či dávné minulosti regulováno. Oživením je průjezd zbytky jezu v Kupařovicích (při pravém břehu).

v9

Splav nad Medlovem

Jihlava splav nad Medlovem

a pak už Vás čeká nádherný úsek meandrujícho úseku řeky s mnoha vysokými břehy, naplavenými a podemletými stromy a tůněmi.

v10

Meandr nad Medlovem

Jihlava meandry nad Medlovem
v11

Meandr pod Medlovem

Jihlava meandry pod Medlovem

Idylka na řece Jihlavě v meandrech pod Medlovem

Cvrčovický splav

Asi od druhého medlovského mostu se začne projevovat vzedmutí vysokého cvrčovického splavu.

v12

Ostrůvek pod medlovským mostem

Ostrůvek na řece 'Jihlavě

Ostrůvek na Jihlavce pod medlovským mostem

v13

Bohatý břehový porost

Bohatý porost okolo řeky Jihlavy

Břehy řeky Jihlavy jsou obklopeny bujnými stromy a keři

v14

Splav ve Cvrčovicích

Řeka Jihlava Cvrčovice

Trasa běžně končí nad splavem ve Cvrčovicích odkud je zajištěn odvoz dle dohody